En iyi Türkçe romanlar

Türkçe diliyle oluşturulmuş en iyi on romanı sizlerle paylaşacağız. Bu romanlar sizin hayata bakış açınızı değiştirecek kadar kaliteli ve eğitici özelliklere sahiptir.

 1. İnce Memed/ Yaşar Kemal
 2. Toprak Ana/ Cengiz Aytmatov
 3. Tutunamayanlar/ Oğuz Atay
 4. Anayurt Oteli/ Yusuf Atılgan
 5. Hakkari’de Bir Mevsim/ Ferit Edgü
 6. Kafamda Bir Tuhaflık/ Orhan Pamuk
 7. Uzun Hikaye/ Mustafa Kutlu
 8. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu/ Peyami Safa
 9. Saatleri Ayarlama Enstitüsü/ Ahmet Hamdi Tanpınar
 10. Bereketli Topraklar Üzerinde /Orhan Kemal
8. Sınıf Türkçe 146. Sayfa Cevapları

4. TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

MUTSUZ, YALNIZ, YAPAYALNIZ METNİ İLE İLGİLİ SORULAR

1- Yazar, güne başlarken selamlaşmanın kişiye neler kazandıracağını düşünüyor?

İnsanlar sizi daha sıcak karşılar, gününüz aydınlanır, yalnızlıktan kurtulursunuz. Güzel bir hayatın ilk adımlarını atmış olursunuz.

2- Yazarın okuyuculara önerileri nelerdir?

İnsanlarla selamlaşın, onlara gülümseyin, insanlarla olumlu bir iletişim kurmayı deneyin.

3- Yazar, ”Yalnızlık Mahkumları” olanları nasıl betimlemiştir? Çevrenizde bu betimlemeyle nitelendirebileceğiniz kişiler var mı? Açıklayınız.

Hayata küs, insanlara küs, selam vermeyen, merhaba demeyen, güne kahırla başlayan, kendisi ile dahi küs insanları betimlemiştir yazar. Çevremizde hayattan kopuk, selamsız sabahsız bir şekilde yaşayan insanların sayısı gittikçe artmaktadır.

4-Okuduğunuz metinden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?

İnsanın güzel hayat kurması, insanlarla birlikte huzurlu bir yaşam inşa etmesi, pozitif enerji ile güne başlaması için başkalarıyla selamlaşması, gülümsemesi, merhabalaşması hem kendisine hem de çevresine manevi güç sağlar. Gülümseyelim, insanlara değer verelim.

İsimler (Adlar)

Bütün varlıkları karşılayan sözcüklere isim (ad) denir.

Örnek: Serdar, kalem, kütüphane, silgi, kedi, Karabaş vb.

Özel İsim:

Sadece bir varlığı karşılayan isimlerdir. İnsan ve hayvan isimleri, başkent isimleri, eser isimleri, hayvanlara konulan takma isimler, özel isim sayılır.

Örneğin: Aykut, Çalıkuşu, Ankara, Karabaş, Ahmet, Nilgün, Barış, Yavuz.

Cins İsim:

Birden çok varlığı karşılayan isimlerdir.

Örnek: kalem, araba, kedi, köpek, ördek, masa, sıra vb.

Somut İsim:

Dokunabildiğimiz, görebildiğimiz varlıklara somut isim adı verilir.

Örnek: araba, rüzgâr, hava, bilgisayar vb.

Soyut İsim:

Dokunamadığımız, göremediğimiz varlıklara soyut isim adı verilir.

Örnek: melek, rüya, aşk, nefret vb.

Tekil İsim:

Sayıca bir varlığı karşılayan, çoğul eki almayan isimlerdir.

Örnek: sen, ben, kalem, çiçek, telefon vb.

Çoğul İsim:

Sayıca birden çok varlığı karşılayan isimlerdir.

Örnek: kalemler, çiçekler, telefonlar vb.

Topluluk İsmi:

Çoğul eki almadığı hâlde çoğul anlamı veren isimlerdir.

Örnek: ordu, site, millet, orman, sınıf vb.

Paragraf Çözme Tekniği

Değerli Öğrencilerimiz,

Bu yazımızda paragraf, cümlede anlam gibi konularda başarınızı artırmanın bir yolundan söz edeceğiz.

Eğer okuduğunuz uzun paragraf sorularından, yorumsal olan cümlede anlam sorularından hiçbir şey anlamıyorsanız veya sorunun sonuna geldiğinizde aklınızda bir şey kalmıyorsa bu tekniği denemenizde fayda var.

Paragraf, cümlede anlam gibi konularda başarılı olmak için denemeniz gereken teknik şudur:

Öncelikle kısa hikâyeler tarzında oluşturulmuş kitaplar edinin. Okuduğunuz hikâyelerden anladıklarınızı kısaca özetlemeye çalışınız. Zamanla okuduklarınızı anladığınızı ve kavradığınızı fark edeceksiniz. Ayrıca sabah erken saatlerde insan zihni berrak olduğu için anlamaya daha açıktır. Her sabah erken saatlerde paragraf ve cümlede anlam soru tarzlarını çözmeye çalışınız. Bir zaman sonra fark edeceksiniz ki paragraf, cümlede anlam gibi konular sizin için diğer konulardaki sorulardan daha kolay gelmeye başlayacaktır. Yapmanız gereken azimle, inatla, sabırla çalışmak ve bu tekniği uygulamaktır.

Kişi (şahıs) zamiri nedir?

İsmin yerini tutan sözcüklere adıl (zamir) adı verilir. İnsan ismi kullanılmadan insan isminin yerini tutan sözcüklere ise kişi (şahıs) zamiri adı verilir.

Kişi (şahıs) zamirleri şunlardır:

Ben, sen, o, biz, siz, onlar.

Örnekler:

*Toplantıya ben de katıldım.

*Seni ailece çok severiz.

*Onu görmek için yarın İstanbul’a gidecek.

*Onlar bizim aile dostumuzdur.

*Siz niçin burada bekliyorsunuz?

Açıklama: Örneklerde de görüldüğü üzere şahıs zamirleri insan isimlerinin yerine kullanılmıştır.

Niteleme sıfatı nedir?

İsmin önüne gelerek onları niteleyen, belirten sözcüklere sıfat adı verilir. Sıfatlar betimleyici birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Niteleme sıfatları ise isme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. İsimlerin önüne gelerek onları özellikleri bakımından niteler.

Örnek: mavi deniz, sıcak çorba, sarı araba, kırmızı kazak, lacivert pantolon, gri tişört vb.

Yukarıdaki ifadelerin niteleme sıfatı olduğunu nasıl anlarız?

İsme nasıl sorusunu sorarak.

Nasıl deniz? / Mavi

Nasıl araba?/ Sarı

Nasıl pantolon?/ Lacivert

Nasıl tişört?/ Gri

Cümle içerisinde kullanım:

*Arkadaşım siyah arabasıyla toplantıya katıldı.
*Aykut, yeşil ayakkabı modasına tutkuyla bağlıydı.

Edat (İlgeç)

Tek başına bir anlamı olmayan, farklı görevdeki sözcükler arasında anlam ilgisi kuran sözcüklere edat (ilgeç) denir.

Türkçede sıklıkla kullanılan edatlar şunlardır:

 1. e dair, -e doğru, -e değin, -e dek, -e göre, -e kadar, -e karşın, -e rağmen vs.
 2. -den başka, -den beri, -den dolayı, -den ötürü, -den sonra, -den önce, -den evvel vs.
 3. tek, bir, için, diye, üzere, yalnız, ancak, sadece, kadar, denli, gibi, ile, değil vs.

Örnekler:

*Serdar, otobüsle okula gitti.

*Düğüne yakın arkadaşlarından yalnız Ayşe katıldı.

*Çocuk babası gibi kitap sevdalısıydı.

Dikkat!
İle: Hem bağlaç hem de edat olarak kullanılır.
Yalnız: Hem edat hem de bağlaç olarak kullanılır.

Üç Nokta (…)

Üç nokta ile ilgili pratik bilgilere yer vereceğiz.

Üç nokta, bitmemiş, mana olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Ayrıca söylenmek istenmeyen ifadelerin, kaba saba, hakaret içerikli sözcüklerin yerine kullanılır.

Biliniz-I: Üç noktadan sonra cümle daima büyük harfle başlar.

Biliniz-II: Diyaloglarda eksik bırakılan ifadelerin yerine kullanılır.

Biliniz-III: Yazar eserinde bir konuyu okuyucunun hayal dünyasına bırakmışsa burada üç nokta kullanır.

Bağlaç nedir?

Sözcükleri, söz gruplarını ve cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç adı verilir. Burada önemli olan husus, aynı görevdeki, anlam bakımından birbiriyle ilişkili unsurların bulunmasıdır.

Türkçede sıklıkla kullanılan bağlaçlar şunlardır: lakin, fakat, ile, ve, çünkü, dahi, ancak, ne…ne…, hem…hem…, ki, oysaki, halbuki, sanki, mademki, yalnız, üstelik vb.

Örnek üzerinden somutlaştırılam.

*Ahmet ile Serdar babalarına yardım ettiler.

*Elma ve armut en çok sevdiğim meyvelerdir derdi.

*Okula gelecekti fakat köy yolu kapalıydı.

*Çocuk başarılıydı çünkü düzenli bir şekilde ders çalışırdı.